Condiții de vânzare

Condiții de vânzare

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII

În aceste condiții generale de vânzare („Condițiile generale”), termenii nedefiniti altfel vor avea semnificația care le este atribuită mai jos:

 • „Client” înseamnă orice persoană, indiferent dacă a finalizat sau nu procedura de înregistrare, care navighează pe Site, inclusiv oricine acționează ca Client Vizitator sau Client Înregistrat, indiferent dacă este Client Consumator sau Client Profesionist.
 • „Client consumator” înseamnă persoana fizică care acționează în scopuri care nu au legătură cu orice activitate antreprenorială, comercială, meșteșugărească sau profesională desfășurată, astfel cum este definită la articolul 3, lit. a), din Codul Consumatorului.
 • „Client profesional” înseamnă persoana fizică sau juridică care acționează în exercitarea activității sale de afaceri, comerciale, meșteșugărești sau profesionale sau intermediarul său, astfel cum este definit la articolul 3 lit. c), din Codul Consumatorului.
 • „Client Înregistrat” înseamnă utilizatorul care a finalizat cu succes procedura de înregistrare pe Site, care și-a ales nickname-ul și parola pentru a accesa, printre altele, secțiunea specială rezervată Clienților Înregistrați. Clientul Inregistrat are dreptul de a naviga pe Site si de a folosi toate Serviciile disponibile din cand in cand pe Site.
 • „Client Vizitator” înseamnă utilizatorul care are dreptul de a naviga pe Site, de a utiliza funcțiile puse la dispoziția tuturor clienților, fără a fi nevoit să se înregistreze pe Site și fără a putea, în consecință, să utilizeze Serviciile.
 • „Codul Consumatorului” înseamnă Decretul Legislativ 6 septembrie 2005, nr. 206 și modificările ulterioare.
 • „Conținut” înseamnă toate informațiile, videoclipuri, imagini, sunete, muzică, fotografii, software, buletine informative (conținând informații utile destinate utilizării Serviciului și, prin urmare, parte integrantă a acestuia), animații, baze de date, design și conținut, mărci, logo-uri, solutii tehnice adoptate, creatii grafice, aspect si simt, structura si orice alta parte deja construita sau care urmeaza a fi construita, inregistrata sau nu, acoperita sau nu de drepturi de autor sau protejata legal, publicata pe Site sau in orice alt material (in orice formular) sau serviciu care este pus la dispoziția Clienților prin intermediul Site-ului sau de către Prato Erboso Srl, inclusiv fișele de informații referitoare la Produse sau Servicii, imagini sau descrieri referitoare la un Produs sau Servicii, precum și mărci comerciale sau logo-uri ale unor terți care sunt producători sau furnizorii de Produse sau Servicii.
 • „Contract” înseamnă, în comun, prezentele Condiții Generale de Vânzare (inclusiv orice document la care se face referire în aceste Condiții Generale), orice condiții suplimentare publicate pe Site, regulile suplimentare, directivele, codurile de conduită și/sau instrucțiunile de pe cardurile individuale Produsele sau, în orice caz, publicate pe Site precum și orice formular de înregistrare sau Comanda de cumpărare emisă de Client și acceptată de Prato Erboso Srl
 • „Zi lucrătoare” înseamnă orice zi calendaristică, cu excepția sâmbetei, duminicilor și a sărbătorilor legale.
 • „Prato Erboso Shop” înseamnă magazinul de vânzări online, publicat pe Site, denumit „Prato Erboso Shop” și administrat de Prato Erboso Srl
 • „Comandă de achiziție” înseamnă comanda de achiziție a unuia sau mai multor Produse și/sau Servicii indicate pe Site ca „disponibile” emisă de Client în conformitate cu procedura de cumpărare menționată la articolul 4 de mai jos.
 • „Comandă mixtă” înseamnă propunerea de cumpărare emisă de Client, referitoare la două sau mai multe Produse dintre care cel puțin unul este indicat în fișa cu informații relevante ca „disponibil”, și cel puțin un altul ca „comandabil după verificarea disponibilității”.
 • „Propunere de cumpărare” înseamnă propunerea privind (i) achiziționarea unuia sau mai multor Produse și/sau Servicii indicate pe Site ca „comandabile după verificarea disponibilității” sau (ii) o Comandă Mixtă, trimisă de Client în conformitate cu procedura de cumpărare menționate la articolul 4 de mai jos.
 • „Produs” înseamnă orice produs oferit spre vânzare pe site-ul www.pratoerboso.com. „Punctul de vânzare Prato Erboso Shop” înseamnă punctul de vânzare „Prato Erboso Shop” administrat direct de Prato Erboso Srl, unde un Client poate colecta și plăti Produsele achiziționate/rezervate prin intermediul Site-ului.
 • „Punctul de vânzare afiliat Prato Erboso Shop” înseamnă un punct de vânzare afiliat cu Prato Erboso Srl sub semnul „Prato Erboso Shop”, adică un punct de vânzare care nu este administrat de Prato Erboso Srl ci de terți (așa cum este mai bine identificat în secțiunea „Magazine afiliate” ), unde un Client poate proceda la colectarea și plata Produselor achiziționate/rezervate prin intermediul Site-ului.
 • „Serviciul” înseamnă orice serviciu pus la dispoziție pe site-ul www.pratoerboso.com, incluzând – fără limitare – serviciile furnizate de Prato Erboso Srl la cererea Clientului și legate de vânzarea de Produse, cum ar fi – cu titlu de exemplu numai - serviciul de transport, serviciul de transport la etaj, serviciul de instalare si serviciul de colectare second hand (DEEE). Prato Erboso Srl este societatea cu acționar unic, supusă conducerii și coordonării International Retail Holdings Sarl cu sediul social în Ortanova, via Ponticello, 24F, capital social de 3.000,00 Euro (trei mii / 00) iv, înregistrată în Registrul Societăților. din Foggia, numărul de înregistrare, Codul Fiscal și nr. 00876320409 „Site” înseamnă site-ul web www.pratoerboso.com.

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL

2.1 Contractul conține termenii și condițiile care guvernează: (1) achiziția și vânzarea de Produse, precum și furnizarea de Servicii achiziționate de către Client prin intermediul Site-ului; și (2) navigarea pe Site de către Client, precum și utilizarea tuturor funcționalităților puse la dispoziție Clientului prin intermediul Site-ului 2.2 Orice achiziție de Produse sau Servicii efectuată de (A) un Client, acționând în calitate de Client Consumator , vor fi guvernate nu numai de Contract, ci și de prevederile Codului Consumatorului și ale Decretului Legislativ nr. 70/2003, după caz; și (B) un Client, care acționează ca Client Profesionist, va fi guvernat exclusiv de prezentul Acord, precum și de prevederile Codului Civil, pentru ceea ce nu este prevăzut aici.

ARTICOLUL 3 - ÎNREGISTRAREA PE SITE ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIUNILOR GENERALE

3.1 Clientul care intenționează să acționeze în calitate de Client Înregistrat trebuie să finalizeze procedura de înregistrare pe Site furnizând informațiile solicitate și datele personale și să indice o adresă de e-mail (sau să aleagă un „nume de utilizator”, în cazul înregistrării efectuate înainte de noiembrie 24, 2012) pentru a vă autentifica și o „parolă”, așa cum se solicită în secțiunea specifică a Site-ului. Prato Erboso Srl. va trimite un e-mail de confirmare a înregistrării la adresa de e-mail furnizată de Clientul Înregistrat în cursul procedura de inregistrare. 3.2 Clientul Înregistrat este obligat să citească cu atenție aceste Condiții Generale precum și, în general, termenii și condițiile Contractului care pot fi vizualizate și tipărite în timpul procesului de înregistrare și prin accesarea unui pop-up sau link hipertext; Clientul este obligat să accepte acești termeni și condiții făcând clic în caseta corespunzătoare marcată cu cuvintele „Accept termenii și condițiile de utilizare”. 3.3 Clientul autorizează în mod expres Prato Erboso Srl să trimită prezentul Acord, inclusiv Condițiile Generale aferente, orice condiții speciale, precum și toate comunicările referitoare la executare la adresa sa de e-mail, inclusiv prin link-uri specifice către paginile relevante ale Site-ul.a prezentului Acord. Clientul recunoaște că acest Acord, inclusiv Condițiile Generale aferente, orice condiții speciale și orice modificări aferente în vigoare din când în când, pot fi tipărite pe hârtie sau descărcate de către Client.

ARTICOLUL 4 - COMANDA DE ACHIZIȚIE, ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, STADIUL COMENZII

4.1 Metode de achiziție de către Client Clientul poate achiziționa Produsele și Serviciile de pe Site așa cum este descris în fișele de informații relevante. Fișa de informații a fiecărui Produs indică: - „disponibil”: înseamnă că Produsul este prezent fizic în depozitul central al Prato Erboso Srl. Clientul poate proceda la achiziționarea unui Produs indicat în fișa de informații aferentă ca „disponibil” de către trimiterea Ordinului de cumpărare aferent. - „comandat după verificarea disponibilității”: înseamnă că Produsul nu este prezent fizic în depozitul central al Prato Erboso Srl, dar poate fi disponibil la depozitele punctelor de vânzare Prato Erboso Shop. Clientul poate proceda la achiziționarea unui Produs indicat în fișa de informații aferentă drept „comandabil după verificarea disponibilității” prin transmiterea propunerii de cumpărare aferente, care se consideră acceptată numai în cazul unui rezultat pozitiv al verificării disponibilității Produs pe care Prato Erboso Srl îl comunică Clientului prin e-mail în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Propunerii de Cumpărare.Informații suplimentare care sunt indicate clar în fișa de informații includ principalele caracteristici ale Produselor și Serviciilor, prețul total inclusiv taxele și costurile de transport. . Acordul trebuie să fie revizuit de către Client înainte de a efectua orice Comandă de Achiziție sau orice Propunere de Achiziție de Produse sau Servicii. Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, în cazul Clienților Înregistrați, trimiterea unei Comenzi de Cumpărare sau a unei Propuneri de Cumpărare de către Client implică cunoașterea deplină și acceptarea acestor Condiții Generale precum și a Contractului în general. Comenzile de Cumparare si Propunerile de Cumparare trebuie completate folosind formularul electronic pus la dispozitie in sectiunea corespunzatoare a Site-ului si trebuie trimise prin intermediul Site-ului propriu-zis, conform metodelor indicate in acesta. Comanda de cumpărare va fi obligatorie pentru Prato Erboso Srl numai dacă întreaga procedură de cumpărare a fost finalizată în mod regulat și corect, fără nicio indicație de mesaje de eroare de către Site, precum și, în cazul în care Clientul a ales livrarea la domiciliu, verifică regularitatea plăților efectuate cu cardul de credit și Paypal sunt efectuate de Prato Erboso Shop în termen de 48 de ore de la primirea comenzii efectuate de către client. Client si mai precis: (i) autorizarea de plata de catre sistemul bancar, in cazul platii cu card de credit sau PayPal. Verificarea regularității plăților efectuate cu cardul de credit și Paypal este efectuată de Prato Erboso Srl în termen de 48 de ore de la primirea comenzii plasate de client. Propunerea de Cumparare va fi considerata corect transmisa de catre Client numai daca intreaga procedura este finalizata in mod regulat si corect, fara nicio indicatie de mesaje de eroare de catre Site.In orice caz, se intelege ca: (i) Propunerea de Cumparare va fi considerat acceptat de Prato Erboso Srl numai în cazul unui rezultat pozitiv al verificării disponibilității Produsului indicat în fișa aferentă cu „comandat după verificarea disponibilității”; (ii) Propunerea de Cumpărare referitoare la cazul unei Comenzi Mixte va fi considerată acceptată de Prato Erboso Srl numai în cazul unui rezultat pozitiv al verificării disponibilității acelor Produse indicate în formularul respectiv ca „comandate după verificarea disponibilității”. ". În ambele cazuri Prato Erboso Srl va notifica Clientul cu privire la rezultatul verificării disponibilității. În caz de necomunicare, aceasta trebuie înțeleasă ca neacceptare a propunerii de cumpărare care, prin urmare, va fi anulată. Plata atât prin Paypal, cât și prin card de credit este imediată în momentul încheierii comenzii.

4.2.1 Confirmarea primirii Comenzii După trimiterea Comenzii dumneavoastră, Clientul va primi un e-mail de confirmare a primirii indicând numărul de identificare relevant. In cazul in care metoda de plata aleasa de Client este debitul pe cardul de credit, in momentul incheierii comenzii nu se va incasa suma, ci doar un bloc din plafonul sumei necesare achizitiei. Taxa reală pentru achiziționarea produsului va apărea în momentul expedierii produsului (produselor). In cazul in care metoda de plata aleasa de Client este debitul in contul Paypal, suma aferenta achizitionarii produsului va fi incasata in momentul incheierii achizitiei. În cazul în care Clientul a ales să ridice Produsele la un Punct de Vânzare Prato Erboso Shop, în termen de 7 zile de la primirea e-mailului menționat anterior, Prato Erboso Srl va anunța Clientul cu privire la ziua în care acesta poate merge la Punct. de Vanzare alese pentru colectare.a Produselor si procedati la plata cu modalitatile de plata disponibile la Punctul de Vanzare. In cazul in care, in termen de 10 Zile Lucratoare din momentul in care Produsele sunt disponibile la Punctul de Vanzare, Clientul nu procedeaza la ridicarea Produselor, comanda va fi anulata automat.

4.2.2 Confirmarea primirii Propunerii de Cumparare si confirmarea acceptarii Propunerii de Cumparare Dupa trimiterea Propunerii dumneavoastra de Cumparare (chiar daca se refera la o Comanda Mixta), Clientul va primi un e-mail cu care acesta va fi comunicat Clientului să fi primit aceeași Propunere de Cumpărare, indicând numărul ei de identificare. În termen de 3 zile de la primirea e-mailului menționat mai sus, Prato Erboso Srl va notifica Clientul cu privire la rezultatul verificării disponibilității. De precizat că în cazul unei Comenzi Mixte, până la rezultatul pozitiv al verificării disponibilității Produselor indicate în fișa de informații aferentă cu „comandabil după verificarea disponibilității”, întreaga Propunere de Cumpărare va rămâne în așteptare. Rezultatul pozitiv al verificării disponibilității La verificarea cu succes a disponibilității Produsului, Clientul va primi un e-mail de la Prato Erboso Srl cu care acesta din urma va comunica Clientului ca Produsele sunt disponibile si Propunerea de Cumparare a fost acceptata. În cazul în care Clientul a ales să ridice Produsele la un Punct de Vânzare Prato Erboso Shop, în termen de 7 zile de la primirea e-mailului de acceptare a Propunerii de Cumpărare, Prato Erboso Srl va notifica Clientul cu privire la ziua în care acesta poate merge la Punctul de Vânzare ales pentru ridicarea Produselor și se procedează la plata cu metodele de plată disponibile la Punctul de Vânzare. In cazul in care, in termen de 10 Zile Lucratoare din momentul in care Produsele sunt disponibile la Punctul de Vanzare, Clientul nu procedeaza la ridicarea Produselor, comanda va fi anulata automat. Rezultat negativ al verificării disponibilității În cazul în care verificarea disponibilității Produsului este negativă, Clientul va primi un e-mail de la Prato Erboso Srl prin care acesta din urmă îi va comunica Clientului că Produsele nu sunt disponibile și Propunerea de Cumpărare nu a fost acceptat. Prin urmare, acest e-mail va indica faptul că propunerea de cumpărare a fost anulată. Numai în cazul unei Comenzi Mixte, în termen de 3 Zile Lucrătoare de la efectuarea Propunerii de Achiziție, centrul de apel Prato Erboso Srl va contacta Clientul, care poate alege dacă va continua cu achiziționarea Produsului (Produselor) disponibil(i). anulați propunerea de cumpărare. În cazul în care Prato Erboso Srl nu primește instrucțiuni în acest sens în termen de 5 Zile Lucrătoare de la formularea Propunerii de Cumpărare, Prato Erboso Srl va proceda la anularea întregii Propuneri de Cumpărare. In cazul in care modalitatea de plata aleasa de Client este debitul pe cardul de credit sau Paypal, suma va fi inversata respectiv pe cele doua circuite de plata in termenele prevazute de acesta.

4.3 Încheierea Contractului În cazul unui Produs indicat în fișa cu informații relevante ca „disponibil”, Contractul trebuie considerat încheiat în momentul în care Clientul primește confirmarea de primire a Comenzii de Achiziție transmisă prin e-mail. În cazul unui Produs indicat în fișa cu informații relevante drept „comandat după verificarea disponibilității”, Contractul trebuie considerat încheiat atunci când Clientul primește confirmarea rezultatului pozitiv al verificării disponibilității Produsului și, după verificarea pozitivă a regularității. a platii contraprestatiei de catre Client, a acceptarii Propunerii de Cumparare transmisa prin e-mail. În cazul unei Comenzi Mixte, Contractul trebuie considerat încheiat la primirea de către Client a confirmării rezultatului pozitiv al verificării disponibilității produselor indicată cu „comandabil după verificarea disponibilității” și, prin urmare, acceptării Propunerii de Cumpărare. trimis. prin email. Fără a aduce atingere tuturor celor de mai sus, Clientul ia la cunoștință și este de acord că: (1) în cazul în care Contractul încheiat ca mai sus prevede livrarea Produsului la domiciliu (la o adresă indicată de Client) sau la un Magazin Prato Erboso Punctul de Vanzare selectat de Client in Comanda de Achizitie, Contractul in sine va fi considerat incheiat de catre Client cu Prato Erboso S.rl., aceasta din urma, prin urmare, va actiona in calitate de vanzator al Produsului achizitionat (precum si de furnizor al oricaror Servicii). achiziționate de către Client); (2) dimpotriva, in cazul in care Contractul incheiat ca mai sus prevede livrarea Produsului achizitionat la un Punct de Vanzare Afiliat selectat de Client in Comanda de Cumparare, Contractul in sine va fi considerat incheiat de catre Client direct cu Punctul de Vânzare Afiliat, care, prin urmare, va acționa ca vânzător al Produsului achiziționat (precum și furnizor al oricăror Servicii achiziționate de Client). În acest ultim sens și pentru claritate, Clientul ia la cunoștință și este de acord că în cazul Contractelor stipulate cu Puncte de Vânzare Afiliate Prato Erboso Shop sub (2), Prato Erboso Srl va acționa, prin intermediul Site-ului, ca un simplu agent cu reprezentare, la în temeiul art. 1704 și ss. Cod civil, al Magazinului Afiliat cu care Contractul a fost incheiat din cand in cand de catre Client. Ca urmare, orice drept, facultate, remediu sau obligație care decurge din aceste Contracte trebuie să fie exercitat, îndeplinit sau îndeplinit, după caz, de către Client direct împotriva Magazinului Afiliat cu care a fost încheiat Contractul. Proprietatea oricărui Produs achiziționat de un Client în temeiul Contractului va fi transferată Clientului numai la plata integrală de către acesta din urmă a contraprestației datorate pentru achiziționarea Produsului în sine. În consecință, Prato Erboso Srl va proceda la livrarea Produsului numai și numai după ce a primit plata integrală a sumei datorate de la Client.

4.4 Actualizări privind starea Comenzii Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a furniza Clientului actualizări privind stadiul executării oricărui contract încheiat în temeiul art. 4.3. (1) În cazul contractelor care prevăd livrarea Produselor achiziționate la domiciliu (la o adresă indicată de Client) Prato Erboso Srl va proceda la comunicarea următoarelor stări ale Comenzii de Achiziție: - EXPEDIAT, adică toate aferente Produsele din Comanda de Achizitie au fost trimise la adresa indicata. În detaliile comenzii, puteți verifica codul de borderou pentru toate comenzile și linkul aferent care deschide site-ul web al transportatorului cu informații de livrare. Starea expedierii cu Amati Starea expedierii cu Fast Est - EXPEDIAT PARȚIAL, însemnând că, atunci când Propunerea de Cumpărare este formată din mai multe linii de Produse, cel puțin 1 (unul) dintre aceste Produse a fost deja expediat (specificând care Produs a fost expediat); Prato Erboso Srl, de fapt, poate expedia Produsele din diferite depozite și, prin urmare, la ore diferite. (2) În cazul Comenzilor de Cumpărare care prevăd livrarea Produselor la un Magazin Prato Erboso sau la un Punct de Vânzare Afiliat, Prato Erboso Srl va proceda la notificarea Clientului când Comanda este DISPONIBILĂ PENTRU COLECTARE, prin care acesta se înțelege că Produsele aferente Comanda de Achiziție în cauză sunt disponibile pentru colectare la Magazinul Prato Erboso sau la Punctul de Vânzare Afiliat.

ARTICOLUL 5 - CARACTERISTICILE PRODUSULUI

5.1 Produse oferite Orice achiziție de către Client de Produse publicate în secțiunea „ofertă” corespunzătoare sau indicată în mod expres ca „în ofertă limitată” (sau sinonime) face obiectul unei limite zilnice de cumpărare de un singur articol pentru fiecare Client pe zi. Pentru unele promoții speciale, vă rugăm să consultați regulamentul relevant de pe site.

5.2 Prețuri Prețurile Produselor publicate pe Site includ TVA în timp ce nu includ costuri pentru Serviciile care pot fi solicitate de Client. Achizițiile de Produse, așa cum sunt ilustrate și descrise pe Site-ul online în fișele tehnice relevante, precum și Serviciile sunt efectuate de către Client la prețul în vigoare la momentul trimiterii Comenzii de Achiziție sau a Propunerii de Cumpărare, acest preț. . acesta din urmă care va fi, în orice caz, afișat pe Site precum și în cadrul Comanda de Cumpărare sau al Propunere de Cumpărare. Fără a aduce atingere tuturor celor de mai sus, Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, la discreția sa și fără notificare prealabilă, prețul Produselor și Serviciilor prezente pe Site din când în când, fără, prin urmare, să ofere nicio garanție cu privire la faptul că prețul de vânzare al Produselor sau Serviciilor rămâne disponibil pe Site sau neschimbat pentru o anumită perioadă de timp. Dimpotrivă și pentru claritate, orice preț în vigoare la momentul primirii de către Prato Erboso Srl a unei Comenzi de cumpărare sau a unei propuneri de cumpărare, va rămâne ferm și neschimbabil între părți.

5.3 Descrierea Produselor Fișele tehnice ale Produselor prezente pe Site (și, prin urmare, descrierea funcțiilor și caracteristicilor fiecărui Produs) sunt întocmite direct de producătorul fiecărui Produs în cauză. Ca urmare, Prato Erboso Srl își declină orice și toată responsabilitatea pentru eventualele erori din fișele tehnice și/sau inexactități și/sau pentru defecte de corespondență între descrierile Produselor și funcțiile și caracteristicile reale ale Produselor în sine; imaginile și fotografiile folosite pentru a însoți fiecare fișă de descriere a produsului sunt pur orientative și pot să nu fie perfect reprezentative pentru caracteristicile Produsului în sine, deoarece acestea pot diferi prin culoare, dimensiune sau accesorii care nu sunt prezente în imagine și în fotografiile utilizate în suport .

ARTICOLUL 6 - MODALITATE DE PLATA

6.1 Plata in cazul ridicarii la un Punct de Vanzare Prato Erboso Shop Clientul care a ales sa ridice Produsele intr-unul dintre Punctele de Vanzare Prato Erboso Shop indicate pe Site, va putea efectua plata relativa doar la Prato Punctul de vânzare Erboso Shop selectat prin mijloacele de plată puse la dispoziție de același Punct de vânzare Prato Erboso Shop și, de asemenea, poate ridica Produsele în momente diferite (dacă Comanda de cumpărare relativă sau Propunerea de cumpărare acceptată atunci are ca obiect mai multe Produse sau mai multe copii ale aceluiași Produs).

6.2 Plata in cazul colectarii la un Punct de Vanzare Afiliat Clientul care a decis sa achizitioneze Produsele de la un Punct de Vanzare Afiliat va putea efectua plata numai la Punctul de Vanzare Afiliat selectat, la momentul colectarii Produse, prin plata disponibila din acelasi Magazin Afiliat.

6.3 Plata in cazul livrarii la domiciliu Clientul care a decis sa primeasca Produsul la domiciliu, poate efectua plata, alternativ, cu (1) card de credit, (2) PayPal, (3) finantare Agos.

6.4 Modalitati de plata (1) Card de credit In cazul livrarii Produsului la domiciliu, in cazul in care Clientul a ales sa plateasca cu cardul de credit dintre cele disponibile si indicate online, la momentul transmiterii „Comenzii sau Propunerii de Cumparare, Clientul trebuie să introducă acreditările cardului de credit cu care va fi efectuată plata. Banca Barclays Bank PLC sau altă bancă identificată din când în când de Prato Erboso Srl (prin serviciul numit smart-pay) va verifica automat, în momentul comenzii, funcționarea cardului, trimițând un e-mail indicând rezultatul tranzacției. Prato Erboso Srl nu trimite niciun e-mail clientului cu rezultatul tranzacției. Suma datorată este încasată efectiv de către Prato Erboso Srl în momentul expedierii Produsului și, în orice caz, după emiterea facturii aferente. Pentru ca o Comanda de Achizitie sau o Propunere de Cumparare sa fie confirmata (fara a aduce atingere procedurii prevazute la articolul 4 de mai sus), Clientul trebuie sa furnizeze un numar de telefon de referinta la care sa poata fi contactat pentru a permite Prato Erboso Srl orice verificari necesare pentru securitatea tranzacției; in caz contrar, Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a nu accepta Comanda de Cumparare sau Propunerea de Cumparare. În niciun moment în timpul procedurii de plată, Prato Erboso Srl nu poate cunoaște informații referitoare la cardul de credit, numărul cardului de credit sau informațiile financiare, de proprietate și personale ale clientului. Ordinul de plata este, de fapt, transmis - printr-o conexiune securizata - direct catre portalul Barclays Bank PLC sau societatii financiare indicata in mod expres, in momentul confirmarii Clientului. Prato Erboso Srl nu este în niciun caz responsabilă și poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare frauduloasă sau ilegală a cardurilor de credit care ar putea fi făcută de către terți în timpul procedurii de cumpărare și plată a produselor. Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a nu accepta Comenzi de Cumparare sau Propuneri de Cumparare sau de a suspenda executarea Contractelor deja incheiate in cazul unor anomalii sau nereguli la plata. În acest caz Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare de la Client și/sau de a trimite copii ale documentelor care dovedesc deținerea cardului de credit utilizat pentru achiziție. In lipsa documentatiei solicitate, Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a nu accepta Comanda de Cumparare sau Propunerea de Cumparare sau de a rezilia orice Contract deja incheiat, fara a acorda Clientului vreun drept de a cere despagubire pentru daune sau de a invoca alte pretentii. (2) PayPal În cazul livrării la domiciliu a Produsului, dacă Clientul a ales să cumpere prin metoda de plată PayPal, la finalul comenzii, Clientul este direcționat către pagina de autentificare PayPal. Suma datorata de Client in legatura cu fiecare Comanda de Cumparare sau fiecare Propunere de Cumparare este debitata din contul PayPal la expedierea Produsului si, in orice caz, dupa emiterea facturii aferente. Pentru fiecare tranzacție efectuată cu contul PayPal, Clientul va primi un e-mail de confirmare de la PayPal. Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a nu accepta Comenzi de Cumparare sau Propuneri de Cumparare sau de a suspenda executarea Contractelor deja incheiate in cazul in care PayPal raporteaza anomalii sau nereguli in plata. În acest caz Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare de la Client și/sau de a trimite copii ale documentelor care dovedesc deținerea cardului de credit utilizat pentru achiziție. In lipsa documentatiei solicitate, Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a nu accepta Comanda de Cumparare sau Propunerea de Cumparare sau de a rezilia orice Contract deja incheiat, fara a acorda Clientului vreun drept de a cere despagubire pentru daune sau de a invoca alte pretentii. (3) Finanțare Agos În cazul livrării la domiciliu a Produsului, dacă Clientul a ales să cumpere prin metoda de plată în rate, la finalul comenzii, Clientul este transferat pe site-ul Agos Ducato unde poate selecta rata, descarca documentatia precontractuala, completa online formularul de cerere de imprumut si urmeaza instructiunile pentru a transmite documentatia catre Agos Ducato. Clientul va primi prin e-mail actualizările cererii de împrumut fără caracter obligatoriu. Odată ce toată documentația a fost primită, Agos Ducato va emite aprobarea finală prin trimiterea unui e-mail de confirmare. SGM va procesa comanda numai după aprobarea finală. Aprobarea împrumutului este supusă evaluării discreționare a lui Agos Ducato, a cărui activitate - și în ceea ce privește calendarul procesului de aprobare - SGM nu este răspunzătoare față de Client. În urma aprobării definitive a împrumutului de către Agos Ducato, ratele prețului de achiziție sunt percepute de Client în termenele și metodele indicate în contractul de împrumut încheiat între Client și Agos Ducato. În cazul neaprobării împrumutului de către Agos Ducato, comanda Clientului se consideră ca fiind caducă. De asemenea, Clientul are dreptul de a depune o nouă comandă optând pentru una dintre modalitățile de plată suplimentare prevăzute în prezentele condiții generale de vânzare. 6.5 Securitatea plăților În cazul plăților efectuate online, datele furnizate de Client sunt transmise într-o manieră securizată care împiedică citirea altora. Site-ul este certificat de compania Thawte Consulting (așa cum poate fi verificat de către Client prin certificatul care va apărea făcând clic pe imaginea lacătului închis vizibil în bara de jos a browserului). Pe lângă cele de mai sus, aplicația software utilizată pentru gestionarea site-ului www.pratoerboso.com este protocolul SSL (Secure Socket Layer), pentru a cripta datele trimise prin Internet și VerifiedByVISA și SecureCard pentru securitatea Tranzacțiilor. Pentru a fi sigur că aveți o conexiune securizată, trebuie să utilizați un browser precum Internet Explorer (5.x și o versiune ulterioară), Netscape Navigator (4.x și o versiune ulterioară), Mozilla Firefox (1.x și o versiune ulterioară), Opera, Safari sau Chrome capabil să transmită date criptate cu serverul Prato Erboso Srl Pentru a afla dacă ești într-o conexiune securizată, trebuie doar să verifici dacă în adresa paginii există prefixul „https” în loc de „http” și că imaginea lacătului este vizibilă în bara de jos a browserului este „închis”. În plus, vă rugăm să rețineți că datele cardului de credit sunt transmise către serverul băncii Barclays Bank PLC numai după clicul de confirmare de către Client (în sensul prezentului document, este important de subliniat că nici măcar Prato Erboso Srl nu are posibilitatea de a vizualiza astfel de date). Până în acel moment datele rămân stocate exclusiv pe computerul Clientului.

ARTICOLUL 7 - LIVRAREA PRODUSELOR

7.1 În general, Prato Erboso Srl livrează Produsele exclusiv pe teritoriul italian. Clientul (atât Clientul Înregistrat, cât și Clientul Vizitator) care nu este rezident în Italia trebuie, totuși, să specifice în Comanda de Cumpărare sau în Propunerea de Cumpărare un loc de livrare a Produselor pe teritoriul italian. Produsele achizitionate vor fi livrate: - la adresa indicata de Client in Comanda de Cumparare sau in Propunerea de Cumparare; - la Punctul de Vanzare Prato Erboso Shop selectat de Client in Comanda de Cumparare sau in Propunerea de Cumparare; - la Punctul de Vanzare Afiliat sub marca „Prato Erboso Shop” selectata de Client in Comanda de Cumparare sau in Propunerea de Cumparare; 7.2 Livrare la domiciliu sau ridicare la un punct de vânzare Prato Erboso Shop Timp de livrare și depozitare Produsele indicate ca „disponibile” vor fi livrate la domiciliu (sau puse la dispoziție la punctul de vânzare Prato Erboso Shop selectat de Client în Comanda de achiziție). ) în termenul indicativ și neobligatoriu indicat în fișa de produs aferentă și în e-mailul de confirmare a Comenzii de achiziție și în orice caz nu mai târziu de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la trimiterea e-mailului de confirmare a primirii Comenzii de Achiziția la care se face referire la art. 4.2.1. Ca o excepție parțială de la cele de mai sus, în cazul livrării la domiciliu, dacă Clientul, împreună cu achiziționarea de Produse, a solicitat și furnizarea de servicii de instalare și colectare a articolelor uzate (DEEE), Produsele vor fi livrate în termen de 15 (cincisprezece ) zile lucrătoare de la trimiterea e-mailului de confirmare a primirii Comenzii la care se face referire la art. 4.2.1. Pentru Produsele indicate ca „comandate după verificarea disponibilității”, și în cazul unei Comenzi Mixte, timpul aproximativ de livrare la domiciliu sau ora de la care Produsele sunt disponibile la Punctul de Vânzare Prato Erboso Shop, va fi indicat în e-mailul de confirmare a acceptării Propunerii de Cumpărare, după ce Prato Erboso Srl a verificat disponibilitatea acelor Produse indicate ca „disponibile după verificarea disponibilității”. În orice caz, în temeiul art. 61, alin.1 din Codul Consumatorului, Prato Erboso Srl efectuează livrarea în cel mult treizeci de zile din ziua următoare celei în care Clientul a trimis Comanda de Cumpărare către Prato Erboso Srl. Produsele nu sunt livrate în termenele peremptorii indicate în paragrafele precedente, Prato Erboso Srl va contacta Clientul, în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare, furnizând informații cu privire la starea expedierii, fără a prejudicia dreptul de a obține rambursarea de la Client și drepturile suplimentare prevăzute de art. 61, alin. 3-7 din Codul Consumatorului. In cazul achizitionarii mai multor produse de diferite tipuri, Prato Erboso Srl isi rezerva dreptul de a livra produsele individuale cu ore si livrari diferite. Această alegere a Prato Erboso Srl nu va implica nicio creștere a costurilor pentru client. Clientul este obligat să verifice, la primirea Produselor comandate: (a) dacă numărul de colete livrate corespunde cu cel indicat pe documentul de transport; (b) dacă ambalajul este intact; (c) în cazul în care Produsul care i-a fost livrat este în conformitate cu Comanda de Cumpărare sau cu Propunerea de Cumpărare făcută. Clientul trebuie să semneze bonul de livrare care să indice „sub rezerva controlului asupra integrității produselor”; daca acest lucru nu se intampla, Clientul nu va putea contesta, ulterior, neconformitatea externa a Produsului si cantitatea acestuia fata de ceea ce a fost comandat. In cazul ridicarii Produsului la un Punct de Vanzare Prato Erboso Shop, Prato Erboso Srl va comunica, prin e-mail, Clientului data de la care Produsul poate fi ridicat la acelasi Punct de Vanzare Prato Erboso Shop ales. Produsul va rămâne în stoc la Magazinul Prato Erboso ales de Client și astfel timp de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la data la care Produsul este disponibil ca mai sus. După acest ultim termen, Prato Erboso Srl va avea dreptul să declare Contractul respectiv reziliat și ineficient și, în acest caz, Prato Erboso Srl va avea dreptul să revinde Produsul. Clientul nu va primi niciun e-mail la sfarsitul celor 10 (zece) zile lucratoare in care produsul este tinut deoparte. Livrare la domiciliu Pentru livrările la domiciliu, Clientul poate alege unele Servicii pentru fiecare linie de comandă și, în special: (a) serviciul de instalare a Produsului achiziționat; (b) Colectarea articolelor uzate (DEEE). Din motive de claritate, acest serviciu este gratuit. Serviciul de colectare la mâna a doua va fi în contextul livrării și posibilei instalări (dacă este necesar). În cazul în care aceste Servicii sunt achiziționate, acestea trebuie efectuate de instalatori autorizați și, prin urmare, termenele de livrare pot fi mai lungi; Prato Erboso Srl prevede că, în acest caz, livrările se pot face în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la trimiterea e-mailului de acceptare a Comenzii de Cumpărare. In cazul livrarii la domiciliu, Clientul poate alege urmatoarele servicii suplimentare cu plata, asa cum sunt indicate in cos: - Livrare sambata dimineata; - Livrare pana la ora 12 in ziua urmatoare primirii e-mailului de acceptare a Comenzii de Achizitie; - Livrare cu programare telefonica; - Livrare la etaj. Fidelity Card Prato Erboso Shop Club Cardul Prato Erboso Shop Club este cardul de fidelitate al mărcii Prato Erboso Shop care vă permite să acumulați puncte și să beneficiați de reduceri, promoții și beneficii la toate punctele de vânzare care participă la programul Prato Erboso Shop Club. solicitați-l la toate punctele de vânzare care participă la program prin totemurile disponibile în magazin sau completând formularul de înregistrare la centrul de service. Alternativ, o puteți face și independent online pe site-ul unieuroclub.it. Puteți folosi punctele pentru achizițiile dvs. din magazinele participante: trebuie doar să prezentați cardul la casierie înainte de plată și veți obține imediat reducerea. Le poți folosi și pentru achizițiile online de pe unieuro.it asociind cardul cu profilul tău și solicitând descărcarea punctelor înainte de a închide coșul. Factură Factura aferentă achizițiilor de Produse (și Servicii aferente), livrate la domiciliu, poate fi descărcată de către Clientul Înregistrat direct online în cardul Clientului. Clientul invitat poate descărca factura introducând numărul comenzii și adresa sa de e-mail în secțiunea corespunzătoare numită „starea comenzii”. În ceea ce privește, în schimb, Produsele colectate la un Punct de Vânzare Prato Erboso Shop, factura va fi livrată direct clientului la același punct de vânzare Prato Erboso Shop. Nicio modificare a facturii nu va mai fi posibilă după emiterea acesteia. Pentru comenzile care implică mai multe Produse, pot fi emise facturi separate pe baza livrărilor efectiv efectuate. In orice caz, facturile vor fi emise de catre Prato Erboso Srl in momentul expedierii produselor. Costuri de transport Livrare. La prețul Produsului achiziționat de Client trebuie adăugată o sumă pentru care se solicită livrarea la domiciliu. Această sumă este calculată automat de sistemul Prato Erboso Srl, având în vedere, printre altele, greutatea și dimensiunea Produselor, dar fără distincție legată de locul de livrare pe teritoriul italian. Această sumă va fi indicată în Comanda de Cumpărare și în Propunerea de Cumpărare înainte de a fi trimisă de către Client. Colectare la Prato Erboso Shop. În caz contrar, în cazul ridicării Produselor la un Magazin Prato Erboso, nu se vor adăuga costuri de transport. 7.3 Livrarea la un Punct de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop Produsele achiziționate/rezervate pe Site pot fi ridicate și de către Client la unul dintre Punctele de Vânzare Afiliate sub semnul „Prato Erboso Shop”, neadministrat direct de Prato Erboso Srl dar afiliat la acesta din urma.si mai bine listat in sectiunea „Puncte de Vanzare” unde exista posibilitatea de a subdiviza si filtra punctele de vanzare afiliate. În acest caz și cu respectarea prevederilor art. 4.3, Contractul de cumpărare a Produsului va fi considerat încheiat de către Client nu cu Prato Erboso Srl ci direct cu Punctul de Vânzare Afiliat de la care trebuie ridicat Produsul. Respectivul Punct de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop va fi considerat vânzător al aceluiași Produs, în toate scopurile legale și contractuale, inclusiv - doar cu titlu de exemplu - în ceea ce privește garanția legală de conformitate (tot în temeiul articolelor 128 și următoarele). . Din Codul Consumatorului) precum si pentru asistenta tehnica si pentru tot ceea ce tine de executarea contractului de vanzare aferent. În cazul colectării unui Produs la un Punct de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop, Clientul proprietar al Prato Erboso Shop Club va putea să acumuleze și să cheltuiască punctele acumulate cu același card de fidelitate la punctul de vânzare pentru ridicarea Produsului numai dacă același lucru este între cei care aderă la inițiativă; punctele acumulate odata cu achizitionarea fiecarui Produs vor fi in orice caz creditate in Prato Erboso Shop Club in mod automat, iar Clientul poate verifica online creditarea punctelor la sectiunea 'Prato Erboso Shop Club'. Factura Factura va fi livrată direct la Punctul de vânzare afiliat Prato Erboso Shop; in acest caz, factura va fi emisa direct de Punctul de Vanzare Afiliat Prato Erboso Shop unde este ridicat Produsul. Costuri suplimentare În cazul ridicării Produselor la un Punct de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop, nu se vor adăuga costuri de transport. Colectare Nu toate Produsele din sortimentul prezente pe site-ul www.pratoerboso.com pot fi disponibile pentru colectare la un Magazin afiliat Prato Erboso. 7.4 Colectarea DEEE Pentru informații despre colectarea DEEE la momentul achiziționării unui Produs, vă rugăm să consultați secțiunea specială DEEE care poate fi consultată la link-ul eco-contribution-raee în versiunea actualizată constant 7.5 Indisponibilitatea unui Produs În caz de indisponibilitate a unui Produs indicat ca „disponibil” și pentru care Clientul a efectuat plata la momentul comenzii de achiziție, Prato Erboso Srl va informa Clientul prin e-mail în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii de achiziție, pentru rambursarea sumei plătite. prin aceeași metodă de plată utilizată pentru achiziție în același termen limită, informând Clientul cu privire la termenele necesare în mod normal pentru recreditare. Prato Erboso Srl va trimite, de asemenea, un cupon de reducere de 10% care poate fi utilizat pentru orice Produs ce poate fi achiziționat de pe Site, fără a prejudicia prejudiciul mai mare suferit de Client. Aceeași procedură se aplică Propunerilor de Cumpărare, chiar dacă se referă la Comenzi Mixte, pentru care Clientul a efectuat plata odată ce confirmarea disponibilității de la Prato Erboso Srl a fost primită în cazul în care unul sau mai multe Produse fac obiectul Propunerii de Cumpărare sunt indisponibil. În cazul indisponibilității unui Produs indicat ca „disponibil” pentru care Clientul a ales să fie ridicat din magazin, Prato Erboso Srl va informa Clientul prin e-mail în termen de 3 Zile Lucrătoare de la primirea Comenzii de Achiziție și va trimite un cupon de reducere de 10% care poate fi utilizat pentru orice Produs care poate fi achiziționat de pe Site. Aceeași procedură se aplică Propunerilor de Cumpărare, chiar dacă este legat de Comenzi Mixte, pentru care Clientul nu a efectuat plata odată ce a fost primită confirmarea disponibilității de la Prato Erboso Srl, în cazul în care unul sau mai multe Produse acoperite de Propunerea de Cumpărare sunt ulterior indisponibile.

ARTICOLUL 8 - GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE

Toate Produsele achiziționate prin intermediul site-ului www.pratoerboso.com beneficiază de garanția legală de conformitate conform Codului Consumatorului și Codului Civil, după caz. Client Profesionist Pentru fiecare Produs achizitionat de catre un Client Profesionist (adica persoana fizica sau juridica care actioneaza in exercitarea activitatii sale de afaceri, comerciale, mestesugaresti sau profesionale, ori un intermediar al acestuia), acesta din urma va beneficia de garantie pentru vicii in lucru vândut.la care se referă art. 1490 și ss. cc; acțiunea Clientului Profesionist în scopul punerii în aplicare a garanției pentru vicii se prescrie după 1 (un) an de la livrarea Produsului achiziționat și defectele aferente trebuie raportate în termenele prevăzute la art. 1495 cc Client Consumator Pentru fiecare Produs achiziționat de un Client Consumator, acesta din urmă va beneficia gratuit de garanția legală de conformitate („Garanția legală”) prevăzută la articolele 128 și următoarele. din Codul Consumatorului. Garantia legala datorata de catre vanzator se aplica defectelor de conformitate care apar in termen de 24 de luni de la data livrarii Produsului si care sunt semnalate de catre consumator in termen de 2 luni de la data descoperirii defectelor propriu-zise, in conformitate cu art. . 132 din Codul Consumatorului. Trebuie remarcat faptul că o neconformitate există atunci când apare una dintre următoarele situații: (i) produsul nu este adecvat utilizării pentru care trebuie utilizat în mod normal; (ii) nu este conform descrierii sau nu posedă calitățile promise de vânzător; (iii) nu oferă calitățile și performanțele obișnuite ale unui activ de același tip; (iv) nu este potrivit pentru utilizarea particulară dorită de consumator dacă este adus la cunoștința vânzătorului în momentul achiziției și acceptat de vânzător. Clientul Consumator va ramane in orice caz proprietarul drepturilor ce decurg din Garantia Legala descrisa mai sus, indiferent de semnarea altor garantii conventionale, gratuite sau cu plata. Remedii la dispozitia Clientului Consumator In cazul unei neconformitati, Clientul Consumator poate solicita, la alegerea sa, repararea Produsului sau inlocuirea acestuia, cu exceptia cazului in care remediul solicitat este obiectiv imposibil sau excesiv de impovarator fata de celalalt. la prevederile art. 130 alin.4 din Codul Consumatorului. În special, o remediere trebuie considerată excesiv de împovărătoare dacă impune vânzătorului cheltuieli nerezonabile în comparație cu celălalt, ținând cont de: (i) valoarea pe care ar avea-o bunul dacă nu ar exista o lipsă de conformitate; (ii) amploarea neconformității; (iii) posibilitatea ca remediul alternativ să poată fi efectuat fără inconveniente semnificative pentru Clientul Consumator. Prato Erboso Srl, pentru a oferi un serviciu post-vânzare de nivel înalt și absolut transparent, se obligă, în mod voluntar, ca Produsul defect să fie executat sau înlocuit în termen de 40 (patruzeci) de zile de la solicitarea asistenței în garanție. În mod alternativ, Clientul Consumator poate solicita, la alegerea sa, o reducere corespunzătoare a prețului sau rezilierea contractului, dacă intervine una dintre următoarele situații: (i) reparația sau înlocuirea este imposibilă sau excesiv de costisitoare; (ii) Prato Erboso Srl nu a reparat sau înlocuit Produsul în termen de 40 (patruzeci) de zile; (iii) înlocuirea sau reparația efectuată anterior a cauzat inconveniente semnificative. O neconformitate minoră pentru care nu a fost posibilă sau este excesiv de împovărătoare să se efectueze remediile pentru reparație sau înlocuire, nu dă dreptul de a rezilia contractul. După ce Prato Erboso Srl a primit plângerea de neconformitate, își rezervă dreptul de a oferi Clientului Consumator orice alte remedii disponibile, cu următoarele efecte: (i) dacă Clientul Consumator a solicitat deja un remediu specific, Prato Erboso Srl va rămâne obligat să o implementeze, cu consecințele necesare în raport cu expirarea termenului de 40 (patruzeci) de zile menționat mai sus, cu excepția cazului în care Clientul Consumator acceptă remediul alternativ propus; (ii) în cazul în care Clientul Consumator nu a solicitat deja o anumită remediere, va trebui să accepte propunerea sau să o respingă alegând un alt remediu prevăzut de lege. Cazuri de excludere a Garanției Legale Clientul Consumator nu va avea dreptul de a repara, înlocui, reduce prețul sau rezilia Contractul în legătură cu orice Produs sau orice componentă identificată ca fiind defecte dacă, cu excepția cazului în care se prevede altfel și în conformitate cu legea aplicabilă : (i) Produsele au fost reparate sau modificate de alte persoane decât producătorul, Prato Erboso Srl sau orice altă persoană autorizată; și/sau (ii) lipsa de conformitate a Produsului sau Produselor a apărut peste termenul de 2 (doi) ani de la livrarea Produsului în sine și/sau a cererii aferente de reparare sau înlocuire a Produsului defecte sau a Produsele defecte se expediază după 2 (două) luni de la descoperirea defectului; și/sau (iii) defectele se datorează (în totalitate sau în parte) utilizării necorespunzătoare, utilizării sau depozitării necorespunzătoare sau întreținerii sau instalării, efectuate de alte persoane decât producătorul, Prato Erboso Srl sau orice altă persoană autorizată - sau nerespectării instructiunile furnizate de producator sau alte instructiuni furnizate de Prato Erboso Srl impreuna cu Produsele livrate; și/sau (iv) la momentul încheierii Contractului, Clientul Consumator cunoștea defectul și nu îl putea ignora cu diligența obișnuită; și/sau (v) lipsa de conformitate derivă din instrucțiuni sau materiale furnizate de Clientul Consumator. Proceduri operaționale pentru executarea Garanției Legale Garanția Legală trebuie să fie executată direct împotriva Prato Erboso Srl, dacă aceasta din urmă acționează ca vânzător al Produselor defecte, și tocmai în cazul vânzării Produselor pentru care Contractul respectiv prevede livrarea. a Produsului la domiciliu (la o adresă indicată de Client), la depozitul transportatorului sau la un Punct de vânzare Prato Erboso Shop selectat de Client în Comanda de achiziție; dimpotrivă, în cazul vânzării de Produse pentru care Contractul respectiv prevede livrarea Produsului către un Punct de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop selectat de Client în Comanda de Achiziție, această garanție trebuie aplicată direct împotriva acelasi Punct de Vanzare.Afiliat, care, in acest caz, va actiona ca vanzator al Produselor defecte. Garanția legală poate fi aplicată: (i) La punctul de vânzare. Clientul - cu Produsul și documentația care dovedește achiziția - se poate adresa direct la Punctele de Vânzare Prato Erboso Shop sau la Punctul de Vânzare Prato Erboso Shop Afiliat unde au fost livrate Produsele defecte și să contacteze personalul responsabil, care va fi disponibil pentru a oferi toată asistența necesară în legătură cu acest caz. Personalul punctelor de vânzare menționate mai sus se va ocupa de Produsul căruia Clientul reclamă o neconformitate și va livra „fișa de reparație”, document care atestă preluarea în sarcina Produsului și care conține toate indicațiile și referințele despre procedura de urmat pentru a beneficia de garantia legala, daca sunt conditiile. (ii) Prin telefon sau prin e-mail. Alternativ, Clientul poate contacta magazinul prin telefon, sau poate contacta Serviciul Clienți la 02-61317291 sau trimite cererea prin completarea formularului la următoarea adresă. Personalul va pune la dispoziția Clientului informațiile necesare privind condițiile și procedurile de utilizare a Garanției Legale. Prato Erboso Srl sau Punctul de Vânzare Afiliat Prato Erboso Shop, după caz, utilizează în general centre specializate de asistență tehnică pentru reparații la Produsele pe care le comercializează sau pentru evaluarea condițiilor de înlocuire a acestora în garanție, fără a aduce atingere răspunderii persoana care acționează în calitate de vânzător al Produsului defect, care va rămâne întotdeauna direct responsabilă pentru furnizarea Garanției Legale. În cazul în care Produsul pentru care se reclamă o neconformitate este voluminos sau greu de transportat (de exemplu, aparate „albe” precum mașini de spălat, mașini de spălat vase etc.) și dacă clientul nu returnează Produsul la punctul de vânzare, Prato Erboso Srl va proceda direct la acordarea asistenței tehnice necesare și va furniza Clientului referințele și contactele operatorilor de asistență tehnică.

ARTICOLUL 9 - DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI CONSUMATOR

1. În temeiul articolelor 52 și următoarele. din Codul Consumatorului, Clientul Consumator are dreptul de a se retrage din Contract, fara nicio penalitate si fara precizarea motivului, în termen de paisprezece zile de la primirea Produsului fără a furniza niciun motiv. În cazul livrării separate a mai multor bunuri, comandate de Clientul Consumator cu o singură comandă, termenul de paisprezece zile pentru exercitarea dreptului de retragere curge din ziua în care este livrat ultimul bun. 2.Clientul Consumator trebuie sa-si comunice vointa de retragere din contract intr-una din urmatoarele modalitati: Trimiterea formularului tip conform cu toate. B din Decretul Legislativ 21/2014 disponibil la acest link în versiune pdf, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa: Prato Erboso Srl Via Ponticello, 24F 71045 - Ortanova (FG). La Biroul de Asistență Clienți sau prin fax la 0885/787420. Trimiterea oricărei alte declarații explicite a deciziei de retragere din Contract prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa: Prato Erboso Srl Via Ponticello, 24F 71045 - Ortanova (FG). La Biroul de Asistență Clienți sau prin fax la 0885 787420. Prin completarea formularului din secțiunea service clienți. 3. Prato Erboso Srl comunică imediat Clientului Consumator o confirmare de primire, prin e-mail la adresa de e-mail comunicată în cadrul procedurii de cumpărare pe Site, a retragerii exercitate. 4. În conformitate cu prevederile articolului 59, lit. c) si d) din Codul Consumatorului, Clientul Consumator nu poate exercita dreptul de retragere pentru produse realizate pe masura sau personalizate in mod clar sau care risca sa se deterioreze sau sa expire rapid. 5. Dreptul de retragere nu se aplică produselor audiovizuale și produselor software de calculator sigilate și deschise inițial de consumator, nici mărfurilor sigilate care nu sunt adecvate pentru returnare din motive igienice sau legate de protecția sănătății care au fost deschise după livrare. In ceea ce priveste starea bunurilor, acestea trebuie sa fie intr-o stare normala de conservare. Consumatorul este răspunzător doar pentru scăderea valorii rezultată din alte manipulări decât cele „normale” și necesare verificării naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor. 6. Produsele pentru care se exercită dreptul de retragere trebuie returnate în termen de paisprezece zile din ziua în care Clientul Consumator a comunicat exercitarea dreptului de retragere, substanțial intacte, în ambalajul original, complet cu accesorii și eventualele manuale, fara nici o lipsa. Trebuie menționat că, dacă Produsul a fost colectat într-un Punct de Vânzare Prato Erboso Shop, Produsul trebuie returnat direct la același Punct de Vânzare Prato Erboso Shop. Prin urmare, în acest caz, vă rugăm să mergeți la magazinul nostru în cauză și să contactați personalul, care vă va sta la dispoziție. În mod similar, dacă Produsul a fost colectat într-un Punct de vânzare afiliat Prato Erboso Shop, produsul trebuie returnat direct la același punct de vânzare afiliat Prato Erboso Shop. Dacă, pe de altă parte, Produsul a fost achiziționat de pe Site, Produsul trebuie livrat la următoarea adresă: Prato Erboso Srl, via Ponticello, 24 71045 Ortanova (FG) 7. Singurele costuri plătite de Clientul Consumator pentru exercitarea dreptul de retragere sunt costurile directe de returnare a bunurilor, conform prevederilor art. 57, alin. 1, din Codul Consumatorului. 8. Odată primită cererea de retragere, Prato Erboso Srl va rambursa întreaga sumă plătită de Clientul Consumator în termen de paisprezece zile de la data la care Clientul Consumator și-a exercitat dreptul de retragere, prin creditarea contului curent utilizat. momentul achiziției, sau folosind datele bancare furnizate de Clientul Consumator cu notificarea de retragere și în orice caz folosind aceeași metodă de plată folosită de Clientul Consumator la momentul achiziției. Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a reține rambursarea până când a primit Produsele care fac obiectul dreptului de retragere, sau până când Clientul Consumator a demonstrat că a returnat bunurile, în funcție de situația care apare prima. 9. In cazul in care, in schimb, nu sunt respectate metodele, conditiile si termenii de exercitare a dreptului de retragere, asa cum sunt specificate in prezentul articol, Clientul Consumator nu va avea dreptul la restituirea sumelor deja platite. În acest caz, Clientul Consumator va putea returna, pe cheltuiala proprie, Produsul în starea în care a fost returnat către Prato Erboso Srl. În caz contrar, Prato Erboso Srl (sau Punctul de Vânzare Afiliat, după caz). poate fi) poate reține Produsele returnate, în plus față de toate sumele deja plătite de Clientul Consumator pentru achiziția respectivă. Costurile de transport si transport sunt suportate de client. Excluderea dreptului de retragere Dreptul de retragere este exclus si, prin urmare, paragrafele precedente nu se aplica in ceea ce priveste Contractele incheiate cu Clientii Profesionisti.

ARTICOLUL 10 - SECURITATE

Clientul Înregistrat este responsabil pentru conservarea și utilizarea corespunzătoare a tuturor e-mail-urilor, numelor de utilizator, poreclelor și parolelor utilizate pentru conectarea la Site și trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt utilizate în mod corespunzător și că numele de utilizator și parolele sunt păstrate. secrete și nedezvăluite nici unei persoane neautorizate. Clientul Înregistrat este responsabil pentru orice activitate care se desfășoară prin intermediul contului său și este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a datelor sale de acces de către terți. Clientul Înregistrat trebuie să informeze imediat Prato Erboso Srl dacă există motive să creadă că un nume de utilizator (sau e-mail) sau o parolă sunt sau sunt probabil să fi fost cunoscute de cineva neautorizat să le folosească sau este posibil să fie utilizate într-un mod neautorizat. Dacă un Client Înregistrat uită sau pierde numele de utilizator, acesta trebuie să contacteze Prato Erboso Srl și să efectueze verificările de securitate oferite de Prato Erboso Srl Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a suspenda numele de utilizator (sau e-mail), porecla și parola pentru '' acces la Site, în cazul în care consideră că există - sau este probabil să existe - o problemă de securitate sau utilizarea neautorizată a acestuia. Clientul Inregistrat este responsabil pentru veridicitatea informatiilor si a datelor cu caracter personal furnizate la momentul inregistrarii. Clientul Înregistrat trebuie să informeze imediat Prato Erboso Srl cu privire la orice modificare a informațiilor și datelor cu caracter personal furnizate la înregistrare sau, dacă este posibil, să le actualizeze direct, astfel încât astfel de informații și date personale să fie în permanență actuale, exacte, complete și veridice. În cazul în care au fost furnizate informații sau date personale false, inexacte sau incomplete, sau Prato Erboso Srl are suspiciunea întemeiată, Prato Erboso Srl va avea dreptul să împiedice Clientul Înregistrat să utilizeze Site-ul.

ARTICOLUL 11 - UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul, Produsele, Serviciile și funcțiile puse la dispoziție sau achiziționate prin intermediul Site-ului sunt furnizate exclusiv pentru uzul personal al Clientului. Clientul nu poate revinde sau încerca să revinde Produse, Servicii, Conținut sau funcții puse la dispoziție sau achiziționate prin intermediul Site-ului unei terțe părți, nici să folosească Site-ul pentru a desfășura activități comerciale sau, în orice caz, în scopuri profesionale sau comerciale, inclusiv publicitate, promovare, plasare sau orice altă formă de marketing a Produselor, Serviciilor sau Conținutului puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, fără acordul prealabil scris al Prato Erboso Srl. Clientul nu trebuie să copieze, să modifice, să transmită și să distribuie în exterior, să afișeze public, să descarce , tipăriți sau publicați orice parte a Site-ului sau a Conținutului în scopuri comerciale. Site-ul poate fi utilizat numai în scopuri personale ale Clientului și în conformitate cu prezentul Acord. Utilizatorul nu poate modifica sau modifica în niciun fel editarea, grafica, aspectul sau „aspectul” oricărei pagini web din cadrul Site-ului, înțelegându-se că acestea vor fi definite de Prato Erboso Srl sau de contul Prato Erboso. Srl în singura sa hotărâre. Prato Erboso Srl va avea dreptul de a introduce propria marcă, denumire comercială, logo, ideogramă sau alt semn distinctiv al Prato Erboso Srl sau al unor terți, precum și să introducă bannere publicitare, hyperlink-uri sau alte forme de publicitate la discreția sa. in cadrul fiecarei pagini web din cadrul Site-ului.Clientul nu trebuie sa exploateze sau sa foloseasca Site-ul, sau orice Continut, in asa fel incat sa cauzeze prejudicii Prato Erboso Srl sau tertilor. În special, Clientul este obligat să se abțină de la utilizarea Site-ului sau a Conținutului pentru a desfășura activități în competiție, sau în orice caz în așa fel încât să cauzeze prejudicii sau prejudicii intereselor, inclusiv economice, sau imaginii Prato Erboso Srl, a altor Clienți sau terți. Utilizatorul este singurul responsabil pentru evaluarea oricărui Produs sau Serviciu prezent pe Site. Prato Erboso Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice date sau informații personale sau alt conținut care poate fi trimis, diseminat, încărcat sau descărcat de către Client sau de către orice terță parte prin Site-ul În cazul în care Site-ul permite Clientului să formuleze comentarii sau opinii cu privire la Produse, Servicii sau funcții puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, Clientul se obligă să se asigure că respectivele comentarii sau opinii se referă în mod specific la activitatea operatorului economic care este comentat și să facă referire la fapte specifice și detaliate. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a nu difuza, elimina de pe Site sau modifica fără notificare prealabilă, orice conținut pus la dispoziție de către Client de care a luat cunoștință, precum și orice alt conținut publicat de terți. care constituie sau poate constitui o încălcare a prezentului Acord, a legilor obligatorii sau a drepturilor terților sau în cazurile în care Prato Erboso Srl consideră cu bună-credință că astfel de informații sau conținut constituie o încălcare a prezentului Acord sau a legii. Clientul trebuie să despăgubească Prato Erboso Srl de orice pretenție sau acțiune în justiție inițiată sau amenințată de către terți ca urmare a faptului că Site-ul sau funcțiile sale sunt utilizate de către Client cu încălcarea prezentului articol, precum și cu încălcarea oricărui alt articol. prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 12 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Site, Brandul Prato Erboso Shop sau Conținutul sunt și rămân proprietatea exclusivă a Prato Erboso Srl sau a licențiatorilor săi. Este interzis în mod expres Clientului să copieze, să modifice, să creeze lucrări sau lucrări derivate din sau bazate pe Site, Conținut, Marca comercială sau software. Este interzis în mod expres Clientului să descarce, să copieze, să reproducă, să dubleze sau să utilizeze sau să difuzeze în alt mod marca Prato Erboso Shop sau orice marcă comercială, denumire comercială, logo, ideogramă sau alt semn distinctiv legat de Prato Erboso Srl sau de produsele sale.

ARTICOLUL 13 - PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informațiile întocmite în temeiul art. 13 din Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (așa-numitul Cod privind protecția datelor cu caracter personal) urmează să fie considerat parte integrantă a prezentului Acord. Pentru informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de Client la înregistrarea pe Site sau, ulterior, și la accesarea zonei rezervate a Site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea Politică de confidențialitate care poate fi consultată pe Site în secțiunea versiune actualizată constant.

ARTICOLUL 14 - MODIFICĂRI ȘI INVALIDITATE PARȚIALĂ

Prato Erboso Srl își rezervă dreptul de a face, în orice moment, la discreția sa, orice modificări, completări și/sau actualizări pe care le consideră necesare și/sau pur și simplu adecvate Site-ului, conținutului acestuia, programelor și/sau altor materiale conținute în acesta. și/sau disponibil prin intermediul Site-ului însuși (inclusiv prezentele Condiții Generale). Din motive de claritate, orice modificare și/sau actualizare efectuată ca mai sus nu va afecta Contractele deja semnate cu Clienții înainte de a fi efectuată o astfel de modificare sau actualizare. În cazul în care o prevedere a prezentului acord este declarată nulă, invalidă sau ineficientă, în totalitate sau în parte, de către orice instanță competentă, autoritate de supraveghere sau autoritate administrativă, celelalte prevederi ale prezentului acord nu vor fi afectate.

ARTICOLUL 15 - COMUNICAȚII ȘI DEPANARE

Orice comunicare referitoare la aceste Condiții Generale sau, în general, la orice Contract semnat cu Prato Erboso Srl trebuie trimisă prin poștă, fax sau e-mail la următoarele adrese: e.Commerce Manager c/o Prato Erboso Srl via Ponticello, 24F 71045 - Ortanova FG (Italia) Pentru orice asistenta telefonica va rugam sa sunati la numarul 388 7364030 de luni pana duminica (exclus sarbatorile) intre orele 9.00 si 20.00. În cazul în care apar probleme de conectare la Site în timpul procedurii de comandă, orice Produse deja selectate de Client vor rămâne stocate în secțiunea „coș” corespunzătoare, iar Clientul, odată ce conexiunea este restabilită, va putea reintra. Site-ul și finalizați procedura de comandă.

ARTICOLUL 16 - JURISDICȚIA ȘI INSTALAȚIA COMPETENTĂ

Contractul este guvernat de legea italiană. Pentru orice dispută legată de valabilitatea, eficacitatea, interpretarea sau executarea fiecărui Contract precum și, în general, legată de navigarea pe Site de către Client sau utilizarea oricărei funcționalități puse la dispoziție Clientului prin intermediul Site-ului, va fi competenta prin Tribunalul din Foggia este exclusivă, cu excepția forului obligatoriu de la locul de reședință sau domiciliul electiv al Clientului care acționează ca Client Consumator, în conformitate cu Codul Consumatorului.