Anijeve dhe kthim

Paketat janë në përgjithësi të dërguara brenda 2 ditëve nga marrja e pagesës dhe janë dërguar nëpërmjet SDA me ndjekjen dhe shpërndarjen pa nënshkrim. Nëse ju preferoni një dërgese me SDA Shtesë me të kërkohet nënshkrimi, do të aplikohet një kosto shtesë, kështu që ju lutemi të na kontaktoni para se të zgjedhin këtë metodë. Çdo lloj i anijeve që ju zgjidhni, ne do t'ju ofrojë një lidhje për të gjetur paketën tuaj online.

Anijeve kosto përfshijnë kostot e trajtimit dhe paketimin dhe postare. Menaxhim të shpenzimeve janë të fiksuara, ndërsa shpenzimet e transportit të ndryshojnë në varësi të totalit të peshës së dërgesës. Ne ju këshillojmë që të grupit artikujt tuaj në një të vetme të rendit. Ne nuk mund të e grupit të dy të dallueshme urdhërat e vendosur veç e veç, pra shpenzimet e transportit detar do të jetë i ngarkuar për secilin prej tyre. Tuaj parcela do të dërgohet në rrezikun tuaj, por vëmendje e veçantë i është dhënë në rastin e brishtë të objekteve.

Kutitë kanë dimensione që në mënyrë adekuate të mëdha dhe artikujt tuaj janë mirë të mbrojtur.